Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa Origen geogràfic: Mali
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.117 <4 6,67 0,27
Districte II 3.422 15 33,33 0,44
Districte III 1.859 <4 2,22 0,05
Districte IV 3.201 18 40,00 0,56
Districte V 3.546 8 17,78 0,23
Districte VI 320 0 0,00 0,00
Total 13.465 45 100,00 0,33

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic