Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2000 Manresa Origen geogràfic: Marroc
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 197 180 18,63 91,37
Districte II 242 145 15,01 59,92
Districte III 255 222 22,98 87,06
Districte IV 248 166 17,18 66,94
Districte V 338 248 25,67 73,37
Districte VI 10 5 0,52 50,00
Total 1.290 966 100,00 74,88

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic