Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Manresa Origen geogràfic: Marroc
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 313 287 19,30 91,69
Districte II 372 226 15,20 60,75
Districte III 348 298 20,04 85,63
Districte IV 403 281 18,90 69,73
Districte V 559 377 25,35 67,44
Districte VI 27 18 1,21 66,67
Total 2.022 1.487 100,00 73,54

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic