Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Manresa Origen geogràfic: Marroc
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 523 444 19,96 84,89
Districte II 665 372 16,73 55,94
Districte III 562 467 21,00 83,10
Districte IV 693 405 18,21 58,44
Districte V 839 515 23,16 61,38
Districte VI 35 21 0,94 60,00
Total 3.317 2.224 100,00 67,05

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic