Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa Origen geogràfic: Marroc
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.117 688 12,21 61,59
Districte II 3.422 1.086 19,27 31,74
Districte III 1.859 933 16,55 50,19
Districte IV 3.201 1.042 18,49 32,55
Districte V 3.546 1.664 29,52 46,93
Districte VI 320 224 3,97 70,00
Total 13.465 5.637 100,00 41,86

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic