Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Manresa Origen geogràfic: Marroc
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 654 424 7,74 64,83
Districte II 3.218 1.403 25,60 43,60
Districte III 1.681 863 15,75 51,34
Districte IV 2.950 1.196 21,82 40,54
Districte V 2.929 1.474 26,89 50,32
Districte VI 172 121 2,21 70,35
Total 11.604 5.481 100,00 47,23

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic