Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2019 Manresa Origen geogràfic: Marroc
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 795 501 7,84 63,02
Districte II 3.730 1.645 25,73 44,10
Districte III 2.017 974 15,24 48,29
Districte IV 3.526 1.476 23,09 41,86
Districte V 3.424 1.643 25,70 47,98
Districte VI 232 154 2,41 66,38
Total 13.724 6.393 100,00 46,58

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic