Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 16 3,11 1,93
Districte II 3.925 153 29,77 3,90
Districte III 2.147 81 15,76 3,77
Districte IV 3.747 101 19,65 2,70
Districte V 3.806 159 30,93 4,18
Districte VI 290 4 0,78 1,38
Total 14.742 514 100,00 3,49

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic