Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2004 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 11 8,21 1,33
Districte II 1.311 28 20,90 2,14
Districte III 1.048 10 7,46 0,95
Districte IV 1.201 40 29,85 3,33
Districte V 1.496 45 33,58 3,01
Districte VI 77 0 0,00 0,00
Total 5.960 134 100,00 2,25

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic