Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2005 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 891 22 10,73 2,47
Districte II 1.682 43 20,98 2,56
Districte III 1.273 14 6,83 1,10
Districte IV 1.655 45 21,95 2,72
Districte V 1.936 78 38,05 4,03
Districte VI 140 <4 1,46 2,14
Total 7.577 205 100,00 2,71

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic