Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2009 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.177 30 4,94 2,55
Districte II 3.327 170 28,01 5,11
Districte III 1.826 43 7,08 2,35
Districte IV 3.285 139 22,90 4,23
Districte V 3.595 218 35,91 6,06
Districte VI 347 7 1,15 2,02
Total 13.557 607 100,00 4,48

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic