Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 23 4,08 2,20
Districte II 3.580 200 35,46 5,59
Districte III 2.059 74 13,12 3,59
Districte IV 3.250 86 15,25 2,65
Districte V 3.523 171 30,32 4,85
Districte VI 244 10 1,77 4,10
Total 13.700 564 100,00 4,12

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic