Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2015 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 727 17 3,34 2,34
Districte II 3.315 196 38,51 5,91
Districte III 1.626 60 11,79 3,69
Districte IV 2.904 92 18,07 3,17
Districte V 2.949 136 26,72 4,61
Districte VI 183 8 1,57 4,37
Total 11.704 509 100,00 4,35

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic