Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Tunísia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 0 0,00 0,00
Districte II 3.925 <4 33,33 0,08
Districte III 2.147 <4 22,22 0,09
Districte IV 3.747 0 0,00 0,00
Districte V 3.806 4 44,44 0,11
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 9 100,00 0,06

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic