Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Cuba
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 4 2,78 0,38
Districte II 3.580 43 29,86 1,20
Districte III 2.059 13 9,03 0,63
Districte IV 3.250 33 22,92 1,02
Districte V 3.523 51 35,42 1,45
Districte VI 244 0 0,00 0,00
Total 13.700 144 100,00 1,05

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic