Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Manresa Origen geogràfic: El Salvador
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 8 9 11,84 0,06
De 5 a 9 anys 4 <4 5 6,58 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 6 7,89 0,04
De 15 a 19 anys 4 <4 7 9,21 0,05
De 20 a 24 anys <4 5 8 10,53 0,05
De 25 a 29 anys 6 7 13 17,11 0,09
De 30 a 34 anys 4 5 9 11,84 0,06
De 35 a 39 anys 5 4 9 11,84 0,06
De 40 a 44 anys <4 <4 <4 2,63 0,01
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 2,63 0,01
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 3,95 0,02
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 2,63 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,32 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 35 41 76 100,00 0,51
% 46,05 53,95 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic