Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 48 9,18 5,80
Districte II 3.925 167 31,93 4,25
Districte III 2.147 74 14,15 3,45
Districte IV 3.747 107 20,46 2,86
Districte V 3.806 121 23,14 3,18
Districte VI 290 6 1,15 2,07
Total 14.742 523 100,00 3,55

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic