Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Nicaragua
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 5 11,36 0,60
Districte II 3.925 15 34,09 0,38
Districte III 2.147 0 0,00 0,00
Districte IV 3.747 19 43,18 0,51
Districte V 3.806 5 11,36 0,13
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 44 100,00 0,30

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic