Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Nicaragua
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 0 0,00 0,00
Districte II 3.580 <4 50,00 0,06
Districte III 2.059 0 0,00 0,00
Districte IV 3.250 <4 25,00 0,03
Districte V 3.523 <4 25,00 0,03
Districte VI 244 0 0,00 0,00
Total 13.700 4 100,00 0,03

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic