Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2018 Manresa Origen geogràfic: Nicaragua
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 753 <4 6,25 0,13
Districte II 3.434 6 37,50 0,17
Districte III 1.820 <4 6,25 0,05
Districte IV 3.164 4 25,00 0,13
Districte V 3.045 4 25,00 0,13
Districte VI 183 0 0,00 0,00
Total 12.399 16 100,00 0,13

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic