Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 1,32 0,24
Districte II 3.925 46 30,26 1,17
Districte III 2.147 14 9,21 0,65
Districte IV 3.747 49 32,24 1,31
Districte V 3.806 40 26,32 1,05
Districte VI 290 <4 0,66 0,34
Total 14.742 152 100,00 1,03

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic