Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 523 4 12,50 0,76
Districte II 665 5 15,62 0,75
Districte III 562 4 12,50 0,71
Districte IV 693 11 34,38 1,59
Districte V 839 8 25,00 0,95
Districte VI 35 0 0,00 0,00
Total 3.317 32 100,00 0,96

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic