Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 4 3,05 0,38
Districte II 3.580 39 29,77 1,09
Districte III 2.059 25 19,08 1,21
Districte IV 3.250 36 27,48 1,11
Districte V 3.523 20 15,27 0,57
Districte VI 244 7 5,34 2,87
Total 13.700 131 100,00 0,96

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic