Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2014 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 844 <4 2,65 0,36
Districte II 3.412 36 31,86 1,06
Districte III 1.798 19 16,81 1,06
Districte IV 3.012 32 28,32 1,06
Districte V 3.263 18 15,93 0,55
Districte VI 213 5 4,42 2,35
Total 12.542 113 100,00 0,90

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic