Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 775 4 4,60 0,52
Districte II 978 28 32,18 2,86
Districte III 805 19 21,84 2,36
Districte IV 991 21 24,14 2,12
Districte V 1.233 13 14,94 1,05
Districte VI 55 <4 2,30 3,64
Total 4.837 87 100,00 1,80

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic