Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.009 17 9,09 1,68
Districte II 1.964 70 37,43 3,56
Districte III 1.473 22 11,76 1,49
Districte IV 1.976 52 27,81 2,63
Districte V 2.264 26 13,90 1,15
Districte VI 168 0 0,00 0,00
Total 8.854 187 100,00 2,11

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic