Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2011 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.095 12 6,32 1,10
Districte II 3.579 54 28,42 1,51
Districte III 2.043 20 10,53 0,98
Districte IV 3.233 80 42,11 2,47
Districte V 3.575 23 12,11 0,64
Districte VI 296 <4 0,53 0,34
Total 13.821 190 100,00 1,37

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic