Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2014 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 844 8 7,14 0,95
Districte II 3.412 39 34,82 1,14
Districte III 1.798 10 8,93 0,56
Districte IV 3.012 36 32,14 1,20
Districte V 3.263 17 15,18 0,52
Districte VI 213 <4 1,79 0,94
Total 12.542 112 100,00 0,89

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic