Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Brasil
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 8 5,33 0,77
Districte II 3.580 61 40,67 1,70
Districte III 2.059 23 15,33 1,12
Districte IV 3.250 39 26,00 1,20
Districte V 3.523 19 12,67 0,54
Districte VI 244 0 0,00 0,00
Total 13.700 150 100,00 1,09

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic