Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,18 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 4 1,57 0,03
De 10 a 14 anys 8 4 12 4,71 0,10
De 15 a 19 anys 12 5 17 6,67 0,14
De 20 a 24 anys 18 12 30 11,76 0,24
De 25 a 29 anys 11 16 27 10,59 0,22
De 30 a 34 anys 7 20 27 10,59 0,22
De 35 a 39 anys 12 24 36 14,12 0,29
De 40 a 44 anys 15 13 28 10,98 0,22
De 45 a 49 anys 11 10 21 8,24 0,17
De 50 a 54 anys 8 12 20 7,84 0,16
De 55 a 59 anys 4 <4 7 2,75 0,06
De 60 a 64 anys 7 <4 10 3,92 0,08
De 65 a 69 anys <4 <4 4 1,57 0,03
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,18 0,02
De 75 a 79 anys <4 <4 4 1,57 0,03
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,78 0,02
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 122 133 255 100,00 2,03
% 47,84 52,16 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic