Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.117 17 4,24 1,52
Districte II 3.422 103 25,69 3,01
Districte III 1.859 34 8,48 1,83
Districte IV 3.201 134 33,42 4,19
Districte V 3.546 109 27,18 3,07
Districte VI 320 4 1,00 1,25
Total 13.465 401 100,00 2,98

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic