Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 11 3,48 1,05
Districte II 3.580 89 28,16 2,49
Districte III 2.059 24 7,59 1,17
Districte IV 3.250 100 31,65 3,08
Districte V 3.523 87 27,53 2,47
Districte VI 244 5 1,58 2,05
Total 13.700 316 100,00 2,31

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic