Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2014 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 844 6 2,35 0,71
Districte II 3.412 72 28,24 2,11
Districte III 1.798 20 7,84 1,11
Districte IV 3.012 74 29,02 2,46
Districte V 3.263 80 31,37 2,45
Districte VI 213 <4 1,18 1,41
Total 12.542 255 100,00 2,03

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic