Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2015 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 727 6 3,11 0,83
Districte II 3.315 57 29,53 1,72
Districte III 1.626 20 10,36 1,23
Districte IV 2.904 54 27,98 1,86
Districte V 2.949 54 27,98 1,83
Districte VI 183 <4 1,04 1,09
Total 11.704 193 100,00 1,65

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic