Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Xile
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 0 0,00 0,00
Districte II 3.925 23 29,87 0,59
Districte III 2.147 15 19,48 0,70
Districte IV 3.747 18 23,38 0,48
Districte V 3.806 19 24,68 0,50
Districte VI 290 <4 2,60 0,69
Total 14.742 77 100,00 0,52

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic