Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Manresa Origen geogràfic: Xile
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 775 0 0,00 0,00
Districte II 978 17 77,27 1,74
Districte III 805 <4 9,09 0,25
Districte IV 991 <4 4,55 0,10
Districte V 1.233 <4 9,09 0,16
Districte VI 55 0 0,00 0,00
Total 4.837 22 100,00 0,45

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic