Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2019 Manresa Origen geogràfic: Xile
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 795 0 0,00 0,00
Districte II 3.730 28 35,90 0,75
Districte III 2.017 13 16,67 0,64
Districte IV 3.526 14 17,95 0,40
Districte V 3.424 22 28,21 0,64
Districte VI 232 <4 1,28 0,43
Total 13.724 78 100,00 0,57

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic