Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Manresa Origen geogràfic: Equador
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 523 19 8,23 3,63
Districte II 665 41 17,75 6,17
Districte III 562 23 9,96 4,09
Districte IV 693 73 31,60 10,53
Districte V 839 75 32,47 8,94
Districte VI 35 0 0,00 0,00
Total 3.317 231 100,00 6,96

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic