Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Equador
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 21 4,72 2,01
Districte II 3.580 101 22,70 2,82
Districte III 2.059 50 11,24 2,43
Districte IV 3.250 126 28,31 3,88
Districte V 3.523 138 31,01 3,92
Districte VI 244 9 2,02 3,69
Total 13.700 445 100,00 3,25

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic