Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Paraguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 6 10,34 0,73
Districte II 3.925 18 31,03 0,46
Districte III 2.147 12 20,69 0,56
Districte IV 3.747 16 27,59 0,43
Districte V 3.806 5 8,62 0,13
Districte VI 290 <4 1,72 0,34
Total 14.742 58 100,00 0,39

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic