Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2014 Manresa Origen geogràfic: Paraguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 844 <4 5,88 0,24
Districte II 3.412 7 20,59 0,21
Districte III 1.798 10 29,41 0,56
Districte IV 3.012 8 23,53 0,27
Districte V 3.263 7 20,59 0,21
Districte VI 213 0 0,00 0,00
Total 12.542 34 100,00 0,27

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic