Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Manresa Origen geogràfic: Paraguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 654 0 0,00 0,00
Districte II 3.218 13 35,14 0,40
Districte III 1.681 10 27,03 0,59
Districte IV 2.950 12 32,43 0,41
Districte V 2.929 <4 5,41 0,07
Districte VI 172 0 0,00 0,00
Total 11.604 37 100,00 0,32

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic