Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Perú
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 7 4,29 0,85
Districte II 3.925 37 22,70 0,94
Districte III 2.147 27 16,56 1,26
Districte IV 3.747 51 31,29 1,36
Districte V 3.806 40 24,54 1,05
Districte VI 290 <4 0,61 0,34
Total 14.742 163 100,00 1,11

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic