Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2015 Manresa Origen geogràfic: Uruguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 727 <4 3,03 0,14
Districte II 3.315 9 27,27 0,27
Districte III 1.626 <4 3,03 0,06
Districte IV 2.904 10 30,30 0,34
Districte V 2.949 12 36,36 0,41
Districte VI 183 0 0,00 0,00
Total 11.704 33 100,00 0,28

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic