Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Manresa Origen geogràfic: Uruguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 654 0 0,00 0,00
Districte II 3.218 11 25,58 0,34
Districte III 1.681 5 11,63 0,30
Districte IV 2.950 10 23,26 0,34
Districte V 2.929 17 39,53 0,58
Districte VI 172 0 0,00 0,00
Total 11.604 43 100,00 0,37

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic