Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 24 5,42 2,90
Districte II 3.925 104 23,48 2,65
Districte III 2.147 53 11,96 2,47
Districte IV 3.747 147 33,18 3,92
Districte V 3.806 110 24,83 2,89
Districte VI 290 5 1,13 1,72
Total 14.742 443 100,00 3,01

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic