Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 523 0 0,00 0,00
Districte II 665 <4 33,33 0,45
Districte III 562 0 0,00 0,00
Districte IV 693 <4 11,11 0,14
Districte V 839 5 55,56 0,60
Districte VI 35 0 0,00 0,00
Total 3.317 9 100,00 0,27

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic