Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2012 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.038 5 6,94 0,48
Districte II 3.674 20 27,78 0,54
Districte III 2.127 7 9,72 0,33
Districte IV 3.313 16 22,22 0,48
Districte V 3.623 24 33,33 0,66
Districte VI 278 0 0,00 0,00
Total 14.053 72 100,00 0,51

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic