Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Manresa Origen geogràfic: Bangladesh
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 654 6 50,00 0,92
Districte II 3.218 <4 16,67 0,06
Districte III 1.681 0 0,00 0,00
Districte IV 2.950 <4 16,67 0,07
Districte V 2.929 <4 16,67 0,07
Districte VI 172 0 0,00 0,00
Total 11.604 12 100,00 0,10

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic