Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2004 Manresa Origen geogràfic: Xina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 0,60 0,12
Districte II 1.311 90 53,89 6,86
Districte III 1.048 11 6,59 1,05
Districte IV 1.201 35 20,96 2,91
Districte V 1.496 30 17,96 2,01
Districte VI 77 0 0,00 0,00
Total 5.960 167 100,00 2,80

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic